Ý NGHĨA VỀ TIỆC THÁNH

(The Meaning of Communion in The United Methodist Church - Vietnamese version)

Select Medium
Clear

Read in English

Một nguồn tài liệu dành cho những người mới và những thành viên lâu năm của hội thánh, trong đó E. Byron Anderson cung cấp cho độc giả phần giới thiệu ngắn gọn về ý nghĩa và cách thực hành Tiệc Thánh trong Giáo hội Giám lý Liên Hiệp. Ngoài ra, cuốn sách còn trình bày một số câu hỏi căn bản và phổ biến về Tiệc Thánh. Một nguồn tài liệu tuyệt vời luôn sẵn sàng dành cho những người muốn tìm hiểu.


A resource for newcomers and lifelong members of the church, E. Byron Anderson provides readers with a brief introduction to the meanings and practices of Holy Communion in The United Methodist Church. In addition, the booklet explores several basic and common questions about Holy Communion. A wonderful resource to keep on hand for inquirers.

Donation

We hope you will consider supporting the work that goes into the creation of our many helpful resources. Along with your apportionments, these generous donations help make these products possible. Thank you for partnering with us!

$